SAKE
JUNMAI DAI GINJO / DAI GINJO
TATENOKAWA DEWASANSAN 33 J.D.G

TATENOKAWA 33 JUNMAI DAI GINJO (DEWASANSAN)

#14886 (720 mL)

SMV : -3.0
Acidity : 1.3
Rice Polishing Ratio : 40%
Alcohol by Volume : 15~16% (30~32 proof)
Place of Production : YAMAGATA

Brewery : TATENOKAWA BREWERY Co., Ltd.