VEGETABLES
GARI

AMASU SHOGA MARU ZUKE

#10672 10/800g