DASHI
DASHINOMOTO

HONDASHI POUCH 2.2LB #07056

#07056
12/2.2 LB