VEGETABLES
TSUKEMONO

SHIBAZUKE TAMA

#10553 18/2.2lb

Tama Shokuhin