VEGETABLES
TSUKEMONO

YAMAGOBO ZUKE

#10343
6/15/1.94 OZ