SAUCE & TSUYU
TSUYU

YAMAKI TSUYU 60OZ

#06364 6/60oz