SAUCE & TSUYU
TSUYU

YAMAKI TSUYU 60OZ #06364

#06364 6/60oz