SAUCE & TSUYU
SOY SAUCETSUYU

YAMASA SHIRO DASHI TSUYU 1.8L

#06098
6/1.8L