LACQUER WARE
LACQUER WAREOTHER

CHATAKU “NASHIJI” MOKUME

#L1-22
4.75W × 0.75H inch