TABLEWARE
PLATES (ALL)PLATES: 5-7" D

CHOKAKU SARA KOBIKI D255 KOH**

# MK5008
7.7 × 5 × 1 inch