KNIVES
HOKIYAMA

HOKIYAMA YANAGI 9-SUN LEFT

#K1140L
10.6 inch