KNIVES
HOKIYAMA

HOKIYAMA YANAGI HOCHO 1-SHAKU

# K1139
11.9 inch