KNIVES
MAC

MAC YANAGI 27CM FK270

#K1321
10.6 inch