KNIVES
TSUKIJI MASAMOTO

MASAMOTO GYUTO TSUBATSUKI 8-SUN

#K1020
9.44 inch