KNIVES
TSUKIJI MASAMOTO

MASAMOTO GYUTO TSUBATSUKI 9-SUN

#K1021
10.6 inch