KNIVES
TSUKIJI MASAMOTO

SAME KAWA OROSHI

SAME KAWA OROSHI XL
#K1024   22 x 10.5cm / 8.66 x 4.13″
SAME KAWA OROSHI L
#K1023   13 x 8.5cm / 5.12 x 3.12″
SAME KAWA OROSHI M
#K1022   11 x 6.5cm / 4.37 x 2.56″